Firma Aleš Pácha byla založena 17.3.1990. V počátku firma provozovala služby ve stavebnictví
a prodeji  stavebních materiálů.
Od roku 1995 se zam
ěřila na truhlářské a stavebně montážní práce.
V současné dob
ě má  truhlářství  dvě provozovny a počet  stálých  pracovníků 7 -10 .